Aktualne promocje

zobacz jak możesz obniżyć koszty leczenia stomatologicznego
}

Happy Hours 9 - 13

10% rabatu!

Proponujemy państwu 10% rabatu na usługi stomatologiczne z zakresu: Profilaktyki, stomatologii zachowawczej oraz dziecięcej.

Cennik usług stomatologicznych

Do końca promocji:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

50 zł do końca lata!

Bon 50 zł!

Możecie państwo obniżyć dzięki niemu koszty leczenia lub np. wybielania zębów, kwota za usługę przekroczy 200 zł.

Pobierz bon

Do końca promocji:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Bezpłatny przegląd stomatologiczny

Wizyta trwa około 15 minut, na której pacjent informowany jest o stanie zdrowia  jamy ustnej. Wykonywany jest przegląd stomatologiczny. Lekarz nie układa pisemnego planu leczenia.

Do końca promocji:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

}

Wypełnienie materiałem kompozytowym od 100 zł

Lekarz informuje pacjenta przed rozpoczęciem leczenia o orientacyjnym koszcie wykonania wypełnienia. Najtańsze wypełnienie materiałem kompozytowym bez znieczulenia kosztuje 100 zł.

Do końca promocji:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Regulamin promocji stomatologicznych

REGULAMIN PROMOCJI STOMATOLOGICZNYCH
1. Organizatorem promocji stomatologicznych w alexdentalclinic „Promocje” jest SPECJALISTYCZNE CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI alexdentalclinic,  ul.Kościelna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
2. W ramach promocji alexdentalclinic oferuje:
Bezpłatny przegląd stomatologiczny – Wizyta trwa około 15 minut, na której wykonywany jest przegląd stomatologiczny a pacjent informowany jest o stanie zdrowia  jamy ustnej. Lekarz nie układa pisemnego planu leczenia.
Czas trwania promocji – do odwołania.
Wypełnienie materiałem kompozytowym od 100 zł – lekarz informuje pacjenta przed rozpoczęciem leczenia o orientacyjnym koszcie wykonania wypełnienia. Cena może ulec zmianie, ze względu na zmianę sposobu lub zakresu leczenia, które nie było do przewidzenia na etapie planowania. Najtańsze wypełnienie materiałem kompozytowym bez znieczulenia kosztuje 100 zł.
Czas trwania promocji – do odwołania.
„Happy hours” – 10 % rabatu na usługi stomatologiczne. Jeśli pacjent chce skorzystać z tej promocji musi wypowiedzieć hasło „happy hours” przy rejestracji na wizytę. Promocja nie dotyczy ortodoncji, protetyki, periodontologii, implantów, RTG oraz tomografii 3D
Czas trwania promocji – do odwołania wyłącznie w godzinach 9.00-13.00.
„Letnia promocja” pomniejszymy Twoje koszty leczenia o 50 zł – Jeśli pacjent chce skorzystać z tej promocji musi zgłosić się do przychodni z bonem rabatowym. Kwota wydana na zabiegi stomatologiczne sumuje się. Gdy kwota usług przekroczy 199 zł, twoje koszty ostatniej wizyty zostaną obniżone o 50 zł. Bon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. Jedna osoba może wykorzystać tylko jeden bon u jednego lekarza. Bon rabatowy po jego wykorzystaniu zostaje zatrzymany przez recepcjonistkę, jako dowód uczestnictwa w promocji. Promocja nie dotyczy ortodoncji, protetyki, periodontologii, implantów, RTG oraz tomografii 3D
Czas trwania promocji – do 30 września 2016 roku.
3. Uczestnikami promocji będą te osoby, które, po zapoznaniu się z regulaminem promocji, we wskazanych powyżej terminach wyrażą chęć wzięcia udziału w promocji oraz zapłacą za zabiegi objęte promocją.
4. Promocje stomatologiczne nie łączą się z innymi promocjami SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM STOMATOLOGII I ORTODONCJI alexdentalclinic.
5. W celu przeprowadzenia promocji, dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Promocje stomatologiczne alexdentalclinic obowiązują od 15 lipca 2015 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie promocji lub odwołania promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed dokonaniem zmian lub odwołaniem promocji.
7. Regulamin promocji stomatologicznych alexdentalclinic dostępny jest na stronie internetowej: www.alexdental.pl oraz w przychodni przy ul. Kościelnej 1. W tych miejscach będą też ogłaszane informacje o zmianach w regulaminie promocji lub o odwołaniu promocji.
8. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu promocji mogą być składane
przez uczestników promocji w formie pisemnej na adres siedziby organizatora promocji. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez organizatora promocji. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora promocji niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji organizator promocji opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
alexdentalclinic zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, itp. zawarte w niniejszym dokumencie stanowią własność intelektualną alexdentalclinic lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

Pin It on Pinterest